:تازه ها

  • داخله جریان دارد.
  • نخستین مرکز امتحانات کلینیکی مشاهده وی در موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ گشایش یافت
  • شفاخانه چراغ با داشتن عملیات خانه مجهز و جراحان ورزیده ضامن تشخیص و تداوی شما
  • پوهنتون طبی چراغ با داشتن استادان مجرب و لابراتوارهای مناسب فضای مناسب برای تحصیل شما
  • مرکز تحقیقات بیوانفورماتیک

 

   

 

موسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه تدریسی چراغ در سال  1387 سند ثبت رسمی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را از وزارت تحصیلات عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان دریافت نموده است

موسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه تدریسی جراغ، نخستین موسسه خصوصی در راستای عرضه تحصیلات عالی طبی در افغانستان بوده و مصمم است تا خدمات صحی با کیفیت عالی را به هموطنان عرضه بداردموسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه تدریسی چراغ در دو بخش فعالیت دارد     

 

 بخش عرضه تحصیلات عالی     

بخش عرضه خدمات صحی

  

 

 

بخش عرضه تحصیلات عالی طبی  

موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ پروگرام درسی خود را در شش سال عرضه میدارد. پنج سال اول شامل تدریس تئوری و پراکتیک بوده و در یک سال اخر آن کاملا کار عملی (استاژ) میباشد و در اخیر سند رسمی فراغ دوکتورای طب را با تائید وزارت تحصیلات عالی ، به محصلین ارائه میدارد 

کریکولم درسی(نصاب تعلیمی) این موسسه برگرفته شده از کریکولومهای معتبر جهان با در نظر داشت شرایط کشور تهیه گردیده است

هر سال تحصیلی مشتمل بر دو سمستر میباشد: بهاری و خزانی

 

 

بخش عرضه خدمات صحی

موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ شامل شفاخانه مجهز بوده و اولین شفاخانه تدریسی خصوصی

در افغانستان است که با داشتن کدرهای مجرب و متخصصین ورزیده و پرسونل طبی به طور 24 ساعته

در خدمت هموطنان و مریضداران محترم میباشد.

شامل بخشهای:

جراحی عمومی، جراحی یورولوژی، گوش وگلو، نسائی ولادی، داخله عمومی و تشخیصیه مدرن

لابراتور مجهز به وسایل کمپیوتری شامل معاینات بیوشیمی، میکروبیولوژی، سیرولوژی و سایر تستهای لابراتواری

التراسوند رنگه و ساده توسط متخصصین و داکتران اناث و ذکور

اندوسکوپی

X Ray

گراف برقی قلب